אקס אוו 125
כל השנים
אקס אוו 250
כל השנים
אמ פי שלוש 250
כל השנים
אמ פי שלוש 300
כל השנים